Briket nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çeşitli şekillerde briket pres kömür
Briket pres kömür
  1. Yakıt olarak kullanmak amacıyla basınçla sıkıştırılıp daha kolay yakılabilir kömür tozu topağı. Briket, kok kömürü, linyit ve taş kömürü tozunun katran veya ziftle karıştırılıp sıkıştırılmasıyla elde edilen katı bir yakacak türüdür. (Kubbealtı)
  2. Genellikle gecekondu, eğreti ya da geçici yapılarda kullanılan, çimento ve kumdan sıkıştırılarak yapılan bir tür delikli tuğla. Bahçenin etrafına çepeçevre briket duvar ördürdüm. (İlgili cümle kaynağı: Ü. Kıvanç)
Strafor köpüklü briket tuğla
Isı yalıtımlı briket tuğla
( 0 soru/yorum )