Fit nedir? Fit vermek/olmak ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Birini başkasına karşı kışkırtma.
  2. Ödeşme, razı olma, bir şeyi karşılıklı eşit olarak kabul etme. Bunu da alınca fitiz.
  3. İngiliz uzunluk ölçüsü, ayak (feet).


Fit ile ilgili deyimler ve anlamları


  • Fit vermek (sokmak): (deyiminin anlamı) Birini fitlemek, birinin bir kimseyle arasını açmak, hakkında kuşku uyandırmak, fitne sokmak.
  • Fit olmak: (argo) Ödeşmek, razı olmak.
( 0 soru/yorum )