Floresan nedir? Floresan lamba ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yanan renkli floresan lambalar üst üste konulmuş
Renkli floresan lambalar
  1. Flüorışıl.
  2. Birtakım özel bileşikler üzerine gelen belirli dalga boyunda olan ışınların, bu bileşikler üzerinden dalga boyu farklı olan ışınlar halinde yansıması. Floresan (veya floresans), soğuk cisimlerde moleküler fotonun yutulmasının, daha uzun bir dalga boyunda başka bir fotonun yayılmasını tetiklemesiyle gerçekleşen ışıma olayına verilen addır.


Duvarda yanıp sönen beyaz floresan lamba
Floresan lamba
  • Floresan lamba: Flüorışıyla ışık saçan lamba. Genellikle düşük basınçlı cıva buharı doldurulmuş ve iç çeperleri fosforla kaplanmış, iki ucunda elektrotlar bulunan cam bir tüpten oluşur. Cıva buharından elektrik akımı geçtiğinde oluşan morötesi ışınım fosfora çarparak görünür ışınıma, yani ışığa dönüşür.
( 0 soru/yorum )