Fizyokrasi nedir? Fizyokrat ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bireyin, toplum yapısını düzenleyen mutlak, değişmez, akıl yoluyla bulunabilen yasalara uymak koşuluyla özgür olduğunu ve devletin işlevinin bunu denetlemekle sınırlanması gerektiğini savunan siyaset ve felsefe öğretisi.
  2. Yalnız toprağın üretken olduğunu varsayarak, doğadan gelen her yeni bir birim malın ekonomiye nasıl girdiğini, nasıl dolaştığını ve değişik gruplar tarafından nasıl elde tutulduğunu, değişim (mübadele) ilişkileri düzeyinde inceleyen ve çağdaş ekonomi düşüncesini de etkileyen 18. yüzyıl ekonomi öğretisi.


  • Fizyokrat: Fizyokrasi yanlısı.
( 0 soru/yorum )