Limbo nedir? Limbo etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Demir atmış bir yük gemisine kömür yükünün limbo edilmesi (aktarılması)
    Kömür yükünün limbo edilmesi
    Irmaklarda, sığ veya durgun sularda kullanılan bir tür düz (yassı) yük teknesi: Irmakta, Çarşamba'dan 40 km içerilere kadar limbo denilen dibi düz teknelerle eşya taşınırdı. (İlgili cümle kaynağı: Türk Ansiklopedisi)
  2. Bir ticaret gemisinin içindeki yükü, bordasına (yan tarafına) yanaşan başka bir gemiye aktarması işlemi. Limbo denizcilik terimi olarak, bir yükün bulunduğu yerden başka bir yere aktarılma işlemidir. Kara oturmuş, arıza yapmış veya derinlik nedeniyle limana yanaşamamış gemilerdeki yükün başka bir deniz taşıtına aktarılması işlemlerini kapsar. (C. H. Suluvman)

  • Limbo etmek: Bir geminin, bordasına yanaşan başka bir gemiye yükünü aktarması.
( 0 soru/yorum )