Bir ile başlayan atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İçinde "bir" kelimesi geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Bir ağızdan çıkan bin ağıza (dile) yayılır: İnsan, yayılmasını istemediği şeyi söylememeli; söylerse dilden dile dolaşmaya başlayacağını bilmeli.
 • Bir baba dokuz evladı besler, dokuz evlat bir babayı beslemez: Bir baba, çocukları ne kadar çok olursa olsun hepsine bakar da çocuklar, babalarına bakmayı hep kardeşlerinden bekledikleri için, babaları ortada kalabilir.
 • Bir çiçekle bahar (yaz olmaz): Küçük bir belirtiyle, beklenen güzel günler hemen gelmiş sayılmaz.
 • Bir çöplükte iki horoz ötmez: Bir yerde iki kişi baş olmaz.
 • Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramaz: Kimi zaman bir kişi öyle ters bir iş yapar ki, birçok akıllı bir araya gelerek düşünüp uğraşsa o terslik kolay kolay düzeltilemez.
 • Bir dirhem et bin ayıp örter: Biraz kilo alınca buruşuklukları kapanarak insan güzelleşir.
 • Bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar: Küçük büyük diye düşünmeden yapılan işbirliği, sonunda temiz ve başarılı sonuçlara ulaştırır.
 • Bir elin nesi var iki elin sesi var (Bir elin sesi çıkmaz): Herhangi bir şeyin, işin, hareketin tek bir kişi tarafından yapılması, yeterince etkili olmaz, işbirliği yapılırsa daha etkin olunur.
 • Bir elinin verdiğini öbür elin duymasın: Yapılan bir iyiliğin gizli tutulması, onunla övünülmemesi gerçek yardımseverliğin bir ölçüsüdür.
 • Bir fincan (acı) kahvenin kırk yıl hatırı vardır: En ufak bir iyiliğin bile unutulmaması gerekir.
 • Bir günlük beylik beyliktir: Hoş bir durum, kısa da sürse çekici görülür.
 • Bir kararda bir Allah: İnsanın talihi, durumu, sağlığı her an değişebilir.
 • Bir koltuğa iki karpuz sığmaz: → İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
 • Bir koyundan iki post çıkmaz: Birinden, gücünün yetmediği ikinci bir fedakarlık beklemek anlamsızdır.
 • Bir sıçrarsın (atlarsın) çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üçüncüsünde avucuma düşersin çekirge: Birkaç kez saklanabilen bir suç eninde sonunda ortaya çıkarak suç işleyeni kötü duruma düşürür, suçlu eninde sonunda cezasını bulur.
 • Bir vuruşla ağaç devrilmez: Bir sonuca varmak için tek bir atılım yetmez, işin arkasını bırakmamak gerekir.
 • Biri bilmeyen bini hiç bilmez: Küçük bir iyiliğin değerini bilmeyen kişi, daha büyük iyiliklerin de değerini bilmez.

( 0 soru/yorum )