Nota nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Sol anahtarlı bir porte üzerindeki renkli müzik notaları ve isimleri
Müzik notaları (do re mi fa sol la si)

  1. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret ve bu işaretlerin yan yana gelmesiyle oluşan müzik yazısı. Müziği yazılı olarak ifade etmede kullanılan her bir nota, müzikteki belli bir sese karşılık gelir.
  2. Bir devletin başka bir devlete ya da bu devletin elçisine sözlü veya yazılı olarak yaptığı önemli bildiri. Diplomatik nota, bir devletin başka bir devlete her türlü politik sorunlar, işbirliği önerisi, anlaşmalar vb. ilgili olarak yaptığı yazılı bildiridir.
( 0 soru/yorum )