Oluk nedir ne demektir? Anlamı

Bir çatıdaki oluğun yağan yağmur sularını toplaması
Çatıda yağmur suyu oluğu
  1. Su gibi akışkan maddelerin bir yerden bir yere akmasını sağlayan, üstü açık boru şeklinde yol.
  2. Çatı boyunca kiremitlerden akan yağmur suyunu toplayan ve borulara aktaran çinko ya da plastikten yapılmış yol.
  3. Yol kenarlarında yoldaki yağmur suyunun toplanıp yol boyunca aktığı çukur su yolu.
  4. Bir şeyin üzerinde oyulmuş yol.
  5. (gökbilimi) Ay yüzeyinde görülen uzun yarıklardan her biri.

Bir kaldırımdaki kırmızı renkli yağmur suyu oluğu
Kaldırımda taş yağmur suyu oluğu

Oluk gibi (oluk oluk) akmak: Çok bol ve arası kesilmeden akmak. Oluk oluk kan akmak.


Ahşap bir evin ağaç gövdesinden yapılmış yağmur suyu oluğu
Ahşap yağmur suyu oluğu

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.