Oluk nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir çatıdaki oluğun yağan yağmur sularını toplaması
Çatıda yağmur suyu oluğu
  1. Su gibi akışkan maddelerin bir yerden bir yere akmasını sağlayan, üstü açık boru şeklinde yol: Soğuk su pınarına yaklaşarak, ağaç oluğunun altına çukurlaştırdığı avucunu uzatıp, bir iki yudum soğuk su içti. (H. Taşkın)
  2. Çatı boyunca kiremitlerden akan yağmur suyunu toplayan ve borulara aktaran çinko ya da plastikten yapılmış yol: Sular, sırsıklam şapkasından, buruşuk giysilerinden, bir yağmur oluğundan akarcasına dökülüyordu. (S. Sweig)
  3. Bir kaldırımdaki kırmızı renkli yağmur suyu oluğu
    Kaldırımda taş yağmur suyu oluğu
    Yol kenarlarında yoldaki yağmur suyunun toplanıp yol boyunca aktığı çukur su yolu.
  4. Bir şeyin üzerinde oyulmuş yol.
  5. (gökbilimi) Ay yüzeyinde görülen uzun yarıklardan her biri.


Ahşap bir evin ağaç gövdesinden yapılmış yağmur suyu oluğu
Ahşap yağmur suyu oluğu
  • Oluk gibi (oluk oluk) akmak: Çok bol ve arası kesilmeden akmak: Kalleş bir merminin parçalayıp geçtiği boynundan oluk oluk kan akıyordu. (İlgili cümle kaynağı: M. Şahin)
( 0 soru/yorum )