Noter nedir? Noterlik ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Basılmış bir noter mührü örneği
Noterlerin onaylamak için kullandıkları bir mühür örneği
Noter, yasaların kendisine verdiği yetki ile gerçek ya da tüzel kişilerin çeşitli belgelerine ve işlemlerine yasal geçerlik kazandıran, senetler, sözleşmeler, vekaletnameler, tutulması gereken resmi defterler, faturalar gibi belgeleri hazırlayan veya bunları mühürle tasdikleyip sicile geçirerek resmiyet kazandıran ve yasaların öngördüğü başka görevleri de yerine getiren, kendine özgü hukuksal bir statüsü ve resmi sıfatı olan kamu görevlisidir.


  • Noterlik: Noterin görevi ya da makamı.
( 0 soru/yorum )