Noter nedir? Noterlik ne demektir? Kısaca anlamı


Noterlerin onaylamak için
kullandıkları bir mühür örneği
Noter, yasaların kendisine verdiği yetki ile gerçek yada tüzel kişilerin çeşitli belgelerine ve işlemlerine yasal geçerlik kazandıran, senetler, sözleşmeler, vekaletnameler, tutulması gereken resmi defterler, faturalar gibi belgeleri hazırlayan veya bunları mühürle tasdikleyip sicile geçirerek resmiyet kazandıran ve yasaların öngördüğü başka görevleri de yerine getiren, kendine özgü hukuksal bir statüsü ve resmi sıfatı olan kamu görevlisidir.

Noterlik: Noterin görevi yada makamı.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.