Önerge nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir önerge örneği
TBMM'ne verilen bir önerge örneği
Meclis, kurultay gibi toplantılarda, herhangi bir sorun üzerine bir önermede bulunmak için, üyelerden biri ya da birçoğu tarafından başkanlığa verilen ve oya sunularak bir karara bağlanması istenen yazılı kağıt. Yazılı ve sözlü soru önergesi, genel görüşme önergesi, meclis soruşturması önergesi, meclis araştırması önergesi ve gensoru önergesi gibi çeşitleri vardır.
( 0 soru/yorum )