örgüt:

Örgüt nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
İnsanların örgütlenip bir araya gelerek oluşturduğu örgüt yazısı
Örgüt
  1. Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilat.
    Örgüt, çeşitli amaçlara ulaşmak için birlikte çalışmayı kabul etmiş kişiler topluluğudur.
  2. Belirli bir amaca yönelik olarak oluşturulan kuruluş.
    Partiler, dernekler, sendikalar birer örgüttür.
  3. Bir kuruluşa bağlı alt bölümlerin bütünü.