Örgüt nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İnsanların örgütlenip bir araya gelerek oluşturduğu örgüt yazısı
Örgüt
  1. Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilat: Örgüt, çeşitli amaçlara ulaşmak için birlikte çalışmayı kabul etmiş kişiler topluluğudur.
  2. Belirli bir amaca yönelik olarak oluşturulan kuruluş: Partiler, dernekler, sendikalar birer örgüttür.
  3. Bir kuruluşa bağlı alt bölümlerin bütünü.
( 0 soru/yorum )