Panayır nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Büyük bir dönme dolabı ve çeşitli eğlence çadırları olan büyük bir panayır
Panayır
Panayır, belli zamanlarda, birkaç gün ya da hafta sürmek üzere kurulan, sergi niteliğini de taşıyan büyük pazardır. Panayırlara genellikle eğlence araçları da kurulduğu için halk arasında sık sık lunapark ile karıştırılırlar: Genç, yaşlı, kadın, erkek ve çocuklar için Biga panayırının bir anlamı vardı. Kimisi panayır böreği, köftesi yemek, kimisi çadır tiyatrosuna gitmek, çakı, dümbelek, ayna, tarak almak, salıncaklara, dönme dolaplara binmek için, kimisi de üst baş almak, hayvan alıp satmak için panayıra giderdi. (N. Gezer, K. Gözler)


  • Panayır tiyatrosu: Panayırlarda halkı toplamak ve eğlendirmek amacıyla kurulan güldürüler, kukla ve gölge oyunları bazen de açık saçık gösteriler sunan tiyatro.
( 0 soru/yorum )