Ti nedir? Tiye almak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (askeri terim) "Askeri bir törende, törenin başladığını bildirmek için boruyla verilen işaret" anlamında kullanılan ti işareti deyiminde geçer: Kapıya yaklaştıklarında muhafız alayının merasim kıtası 'Ti' borusu eşliğinde 'hazır ol'a geçip, selam durdu. (E. Akay)
  2. (kimya) Titan elementinin simgesi (Ti).


  • Tiye almak: (argo) Biriyle alay etmek, eğlenmek: En sonunda da Ergun'u hayatının fırsatını tepmekle suçluyor ve salaklığını tiye alıyordu. (İlgili cümle kaynağı: E. Bitiren)
( 0 soru/yorum )