Tikel nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir bütünün bir tek parçasıyla ilgili olan, kısmi: Tümel, tikellerden oluşur.
  2. Bir türün bütün bireylerine değil de, bir ya da birkaç bireyine ilişkin olan, bir tümün bir parçasıyla ilgili olan, cüzi: İnsan, doğuştan, varlığıyla tikel bir kişiliğe sahiptir. (İlgili cümle kaynağı: V. Timuroğlu)

Tikel sözcüklerinden oluşan tümel kelimesi
Bir tümel tek tek tikellerden oluşur

  • Tikel kavram: (felsefe) Kapsamına aldığı nesnelerin tümünü değil de bazılarını gösteren kavram. Örneğin: Bazı insanlar, bazı aslanlar gibi...
  • Tikel önerme: (mantık) Konunun kapsamına giren bütün bireyler için değil de bazıları için belli bir şey bildiren önerme. Mantıkta "bazı nesneler" deyimine tikel niceleyici, bunla kurulmuş olan önermeye de tikel önerme denir. Örneğin: Bazı insanlar müzikçidir.
( 0 soru/yorum )