tikel:

Tikel nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir bütünün bir tek parçasıyla ilgili olan, kısmi. Tümel, tikellerden oluşur.
  2. Bir türün bütün bireylerine değil de, bir ya da birkaç bireyine ilişkin olan, bir tümün bir parçasıyla ilgili olan, cüzi. İnsan, doğuştan, varlığıyla tikel bir kişiliğe sahiptir. (İlgili cümle kaynağı: V. Timuroğlu)

Tikel sözcüklerinden oluşan tümel kelimesi
Bir tümel tek tek tikellerden oluşur

  • Tikel kavram: (felsefe) Kapsamına aldığı nesnelerin tümünü değil de bazılarını gösteren kavram. Örneğin: Bazı insanlar, bazı aslanlar gibi...
  • Tikel önerme: (mantık) Konunun kapsamına giren bütün bireyler için değil de bazıları için belli bir şey bildiren önerme. Mantıkta "bazı nesneler" deyimine tikel niceleyici, bunla kurulmuş olan önermeye de tikel önerme denir. Örneğin: Bazı insanlar müzikçidir.