Tokat nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir yeniçerinin attığı güçlü bir Osmanlı tokadı
Osmanlı tokadı
 1. İnsanın yanağına el içiyle ses çıkaracak şekilde yapılan vuruş: Sağlam bir tokat geçirdi Özgür'ün sağ yanağına. Özgür sola düşen başını gülerek kaldırdı. (B. Yılmaz)
 2. (argo) Dolandırma, çarpma.
 3. Köylerde, hayvan sürülerini geceletmek için kullanılan, etrafı tepelerle çevrili çukurca yer, üzeri açık hayvan ağılı.


İlgili deyimler ve anlamları


 • Tokat aşk etmek (eylemek): Hızla tokat vurmak: Tokat denince ilk akla gelen Osmanlı Tokadı'dır... Aşk edilen bir adet Osmanlı tokadının neye mâl olacağı hatırlatılır bu tokatla. (S. Ustaosmanoğlu)
 • Tokat atmak (patlatmak): El içiyle vurmak: Çok öfkelenmiş ve bir tokat atmıştı gazeteyi yırtan arkadaşa. (İlgili cümle kaynağı: A. Karataş)
 • Tokat yemek:
  1. (Kendine) Tokat vurulmak.
  2. Yenilgiye uğramak.
  3. (argo) Dolandırılmak.
( 0 soru/yorum )