Toksin nedir? Toksik ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Toksik uyarı tabelası
Toksin, genel anlamda bir organizmaya zarar veren kimyasal bir madde demektir. Toksinler, bir hücreye negatif şekilde müdahale eden bir iyon veya atom kadar basit olabilirken, yılan zehrinde bulunan proteinler gibi kompleks moleküler yapılarda da olabilirler. Başlıca bakteri ve küf gibi mikroorganizmalarla hayvan ve bitki metabolizmalarının bir ürünü olarak oluşan ve başka organizmalar için değişik derecelerde zehirli olan maddelerdir.

Toksik ise özellikle ölüme veya ciddi zararlara neden olabilen zehirli madde yani toksin içeren (madde) demektir.
( 0 soru/yorum )