Tomruk nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir ormanda üst üste yığılmış çam tomruklar
Tomruklar
  1. Kesilmiş ağacın dalları temizlendikten sonraki silindir biçimindeki gövdesi: Doğrudan ormandan kamyonlara tepelemesine yüklenip zincirlerle bağlanan bu kalın ağaç gövdelerine tomruk da denirdi. (İlgili cümle kaynağı: P. Karayel)
  2. İşlenmek ya da biçilmek için hazırlanmış taş kütlesi: Bu ilkel usullerle ocaklarda kesilen büyük mermer bloklarına "tomruk" adı verilir. Bu tomrukların yarım ton ile beş tonluk ağırlıklar arasında değişir. (O. Yalçın)
  3. Tomurcuk.
  4. (Eskiden) Suçluya ağır bir kütüğü ya da bu iş için yapılmış özel ve ağır bir boyunduruğu taşıtarak verilen ceza ve bu iş için kullanılan araç.
  5. (Eskiden) Tutukevi ya da hapishane: Ayrıca daha ağır suçluların kapatıldığı "tomruk" adı verilen hapishanelerle bir tür açık hava hapishanesi olan "salma tomruk"lar da vardı. (İstanbul Ansiklopedisi Cilt:2)


  • Tomruk ağası: Osmanlı döneminde tutukevi müdürü.
  • Tomruğa atmak: Tutukevine koymak.
  • Tomruk dairesi: Osmanlılarda tutukevi.
  • Tomruklama: Ağacı, dallarını kesip çıkıntılı kesimlerini kabaca temizleyerek kaba bir silindir biçimine getirmek.
( 0 soru/yorum )