Çivi yazısı nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çivi yazısıyla yazılmış bir tablet
Çivi yazısı
Sümerler ve Asurlular gibi eski kavimlerin kullandığı, önceleri ideogramlardan, daha sonra fonetik simgelerden oluşmuş, genellikle kil tabletler üzerine yazılmış ve kullanılan teknikten ötürü uçlarında çivi ucunu andıran üç köşe başlar bulunan yazı.
( 0 soru/yorum )