Deruhte nedir? Deruhte etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Deruhte, bir işi, bir görevi, bir yükümlülüğü üzerine alma, üstlenme demektir. Hayatın bütün tekâlifini tek başına deruhte edecek, ekonomik yönden kimseye muhtaç olmayacak şekilde hayata atılmasına imkan sağlayacak zaruri bilgi, beceri ve terbiyeyi ailesi çocuğa buluğdan önce vermekle mükelleftir.


  • Deruhte etmek: Bir işin bir görevin sorumluluğunu üstlenmek, omuzlamak, yüklenmek. İdarecilik bir mes'uliyeti deruhte etmek demektir. (İlgili cümle kaynağı: İ. Sarı)
( 0 soru/yorum )