Derya nedir ne demektir? Derya ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Deniz, büyük deniz. Ve de bir zorunluluk olarak geminin yolu deryadan, insanın yolu da dünyadan geçer. (İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi)
  2. (mecazi) Herhangi bir konuda engin bilgisi olan kimse. Annesi Fâtıma, ilim, ahlâk ve insanlıkta bir deryaydı. (A. C. Akıncı)
  3. (mecazi) Bir şeyin bol olduğu yer. İstanbul şimdi apartman, gecekondu deryası. (Türk Edebiyatı)


  • Derya beyi: (tarih) Bazı sancakların Osmanlı donanmasına vermekle yükümlü oldukları belirli sayıda savaş gemisine komuta eden ve bu gemilerle sefere çıkan sancak beyi.


Derya ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "derya" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Derya gibi:
    1. Çok bilgili. Hangi bahisten açarsanız açın derya gibiydi. (R. Tosun)
    2. Pek çok.
  • Derya kuzusu: Satılmakta olan palamut, torik gibi balıkların kendi cinsi içinden irisi olduğunu anlatmak için kullanılır. Balıkçı elli yıl önceki nağrasıyla satmaktadır hala balığı: -Derya kuzuları bunlar, derya kuzuları. (İlgili cümle kaynağı: Ç. Altan)
( 0 soru/yorum )