Ekseriyet nedir? Ekseriyetle ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çoğunluk, sayı çokluğu, çokluk gibi anlamlara gelir. Büyük ekseriyet, tıpkı eski bir başbakan gibi, Fatih'in aziz mirasına sahip çıkmakta, Ayasofya'yı sıradan bir mabet olarak değil "fethin sembolü" olarak görmektedir. (İlgili cümle kaynağı: Y. Bahadıroğlu)


  • Ekseriyetle: Çoğunlukla, sayı çokluğuyla. Anadolu insanı ekseriyetle saf ve temiz kalpli insanlardır... Kadınlar ekseriyetle pembe rengi severler... (derleme cümleler)
( 0 soru/yorum )