Eksik sözcüğü ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İçinde "eksik" geçen deyimler ve anlamları:

  • Eksik doldurmak: Bir boşluğu iyi kötü kapatmak.
  • Eksik etmemek: Her zaman bulundurmak, uzun ara vermemek, sürdürmek.
  • Eksik gedik: (deyiminin anlamı) Ufak tefek eksikler.
  • Eksik olma!: "Var ol, sağ ol" gibi anlamlara gelen bir hoşnutluk sözü.
  • Eksik olma bayır turpu: (alaylı) Kendini yardım etmiş gibi gösteriyorsun ama beni kandıramazsın anlamında kullanılır.
  • Eksik olmamak: Her zaman ve her fırsatta bulunmak.
  • Eksik olmasın: Birinden söz ederken kullanılan ve "sağ olsun, var olsun" anlamına gelen hoşnutluk sözü.
  • Eksiği gediği olmamak: Eksiksiz olmak.
( 0 soru/yorum )