Elips nedir? Eliptik ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Elips veya oval şekil
Elips
  1. (matematik) Merkezden zıt iki yönde bulunan bütün noktalarının merkeze eşit olduğu, köşesi olmayan basık yuvarlak şekil, oval eş anlamı.
  2. (dil bilimi) Bir sözün anlaşılması için bulunması zorunlu olmayan bir ya da birkaç sözcüğün eksik söylenmesi, eksilti. Oğuz alanındaki çatma ev "ağaçlar birbirine çatılarak yapılan ev" ve bu ibarenin elipsle kısaltılmışı çatma "duvarları ağaç gövdesinden birbirine takılarak ve çivisiz olarak yapılan yayla evi" biçimi düşüncemize dayanak oluşturabilir. (Tarihten bugüne Başkurtlar)


  • Eliptik: Elips ile ilgili, elips biçiminde. Gezegenler, odaklarının birinde güneş bulunan bir eliptik yörünge üzerinde hareket ederler. (E. Sarı)
( 0 soru/yorum )