elips/eliptik :

Elips nedir? Eliptik ne demektir? Anlamı

Elips veya oval şekil
Elips
Elips, (matematik) merkezden zıt iki yönde bulunan bütün noktalarının merkeze eşit olduğu köşesi olmayan basık yuvarlak, oval eş anlamı.

Eliptik, elips ile ilgili, elips biçiminde.