Eşariye Eşarilik nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Eşariye adını kurucusu Ebu'l-Hasen el-Eş'ârî'den alan, inancı, her zaman yanılıp aldandığını savunduğu akıldan üstün tutarak, dinde doğru yolun akılla değil, inançla bulunabileceğini savunan Sünni mezhepler demektir. Eşarilik, aklın hiçbir zaman gerçeğe ulaşamayacağını, kulların ancak kayıtsız şartsız inanmakla mutlu olabileceklerini ileri sürer. Aklın bugün bilemediğini yarın da bilemeyeceği söylenemez. Akıl zayıftır, değişkendir; doğruluğu ve yapısı değişebilir. Bu sebeple insan, bugün akıl yolu ile gerçeğe ulaşamadı diye belki de yarın ulaşabileceği gerçekler üstünde inancını yitirmemelidir.
( 0 soru/yorum )