Eşik nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ahşap bir kapının tahta eşiği
Eşik
 1. Kapı boşluğunun alt bölümünde bulunan az yüksek basamak.
 2. Kapı ağzında basamağın konulabileceği yer.
 3. (mecazi) Başlangıç yeri, başlangıç noktası.
  Yeni bir atılımın eşiğindeyiz.
 4. (müzik) Telli çalgılarda telleri yüksekçe tutmaya yarayan tahta, kemik vb. köprücük.
 5. (coğrafya) İki deniz çanağı arasında bulunan hafif dip engebesi.


Eşik ile ilgili birleşik fiil ve kelimeler


 • Eşik ağacı: Eşik olarak kapı tabanına uzatılan ahşap tahta.
 • Eşik frekansı: (fizik) Fotoelektrik etkiye yol açan en düşük frekans değeri. Eşik frekansı, ışık demetine tutulan metalin cinse bağlıdır.
 • Eşik gerilimi (voltajı): (fizik) Elektronik bir aygıtın herhangi bir karakteristiğinin ilk kez oluştuğu gerilim.
 • Eşik taşı: Eşik olarak kapı tabanına konulan (mermer vb.) uzun ve tek parça taş.
 • Eşiğe baş koymak: (tasavvuf) Mürşidin yanına girerken eşiği öpmek.


Eşik ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "eşik" sözcüğü geçen deyimler ve açıklamaları:

 • (Birinin) Eşiğini aşındırmak: Bir şey elde etmek amacı ve umuduyla bir kimseyi görmeye çok sık gidip gelmek.
 • (Birinin) Eşiğini öpmek (eşiğine yüz sürmek): Bir sorununa çözüm bulması ya da bir dileğini yerine getirmesi için sözü geçer, yetkili bir kimseye yalvarmaya gitmek.
( 0 soru/yorum )