Eşkinci nedir? Eşkinci tımarı ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (tarih) Osmanlı Devletinde, sefere giden eyalet askeri.
  2. Padişah II. Mahmut zamanında Batılı yöntemlerle eğitilmek üzere kurulan askeri örgüt.


  • Eşkinci tımarı: (tarih) Sahipleri, alay beylerinin bayrağı altında savaşlara katılmakla yükümlü olan tımar.
( 0 soru/yorum )