estek:

Estek nedir? Estek köstek ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
"Oyalamak, yersiz ve anlamsız gerekçeler göstererek bir işten kaçınmak" anlamına gelen estek köstek etmek deyiminde geçer. Borcunu niye ödemediğini sorduğum zaman, estek köstek etti, doğru dürüst bir cevap vermedi. (Örnek cümle)