Estek nedir? Estek köstek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
"Oyalamak, yersiz ve anlamsız gerekçeler göstererek bir işten kaçınmak" anlamına gelen estek köstek etmek deyiminde geçer. Borcunu niye ödemediğini sorduğum zaman, estek köstek etti, doğru dürüst bir cevap vermedi. (Örnek cümle)
( 0 soru/yorum )