Eşref nedir? Eşref saati ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Eşref, çok onurlu, pek şerefli, şeref sahibi demektir. İnsan şekli, bütün şekil ve suretlerden eşreftir. (İlgili cümle kaynağı: N. F. Kısakürek)


Eşref ile ilgili deyimler ve anlamları


  • Eşref saati (eşrefi saat): (deyiminin anlamı)
    1. Bir işin yoluna girmesi için en elverişli zaman. Beklediği bir eşref saati mi var?
    2. Bir işi yapacak kimsenin güçlük çıkarmadığı zaman. Ama o eşref saatine denk geldiyse uzaktan tanıdığı biri için bile arabasını satar.
  • Eşref saati gelmek: Uygun zamanı gelmek.
( 0 soru/yorum )