Kerem nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Ruh asaletinin gereği olan cömertlik, alicenaplık. Devlet hazinesinin o keremli padişah devrinde, boşalma derecesine düştüğü halk arasında hâlâ unutulmamıştır. (A. Efe)
  2. Bağış, lütuf, ihsan. Allah'ın lütfu keremi her şeyden üstündür.


  • Kerem buyurun (veya eyleyin): Eski nezaket dilinde "müsaade edin, beni dinleyin, lütfedin izin verin" anlamında kullanılır. Kerem buyurunuz efendim. Kadın sözünü bitirsin. (İlgili cümle kaynağı: H. R. Gürpınar)
  • Kerem etmek (eylemek): Bağışta iyilikte bulunmak, lütufla muamele etmek.
  • Kerem sahibi: İyi huylu, cömert kimse.
( 0 soru/yorum )