Kerrat nedir? Kerrat Cetveli ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kere, defa, kez sözcüğünün çoğulu olup, kereler, defalar, kezler anlamında "çarpım tablosu" demek olan kerrat cetveli sözünde geçer. Matematiğe yeni başlıyoruz, çarpma bölme yapmak için kerrat cetvelini ezberledik. Kerrat cetveli bir anlaşmadır! Ben hatırlıyorum, ilkokul üçte dörtte uykuya dalarken dalıncaya kadar kerrat tekrar ederdik. Kerrat cetveli'ne göre, yani anlaşmaya göre çarpma bölme yapacaksan "dört kere dört; on beş" diyemezsin! (Kelime ile ilgili cümle: Y. Dündar)
( 0 soru/yorum )