Mirza nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Mirza (veya mirzade) Bazı Türk topluluklarında, İran'da çoğunlukla da Timurlular da "beyzade, bey oğlu" anlamlarında kullanılan bir soyluluk unvanı (mir: bey, zade: oğul): Bir tür unvan olan mirza, han (hükümdar) soyundan gelen anlamında "mir-zade" veya "emirzade"nin kısaltılmış biçimidir. Mirza unvanı hükümdar soyundan gelenlere verildiği gibi, asillere ve toplumun diğer ileri gelenlerine de verilirdi... (A. M. Özyetgin). Farsça emirzâde'den gelen mirza unvanı, hanedan dışında aristokrasiye mensup beylere ve onların çocuklarına verilen unvandır. (Z. Özlem)
( 0 soru/yorum )