Mistik nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Gizemli, gizemsel: Dini edebiyatta mistik aşk deyimi ile karşılaşılmaktadır. Bununla da Allah aşkı kastedilir. Mistik aşk, ruhtaki tabii bir eğilimin en son ifadesidir; basit bir eğilim ve gönül hareketi değil, ruhun aslına yönelen, derinliklerde kök salan bir özlem çabasıdır. (İlgili cümle kaynağı: Neda Armaner)
  2. (felsefe) Gizemci.
  3. Mistisizm ile ilgili.
( 0 soru/yorum )