Misak nedir? Misakı Milli ne demektir? Kısaca Anlamı

Sözleşme, antlaşma, bağlaşma, yemin, ahit, söz. Hani sizden "Birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayın" diye misak almıştık. Sonra sizler bunu onaylamıştınız, hala (buna) şahitlik ediyorsunuz. (Bakara Suresi, 84)


  • Misakı Milli: (tarih) Erzurum ve Sivas kongrelerinde Türkiye'nin bütünlüğü ve bağımsızlığı konusunda alınan kararların Osmanlı Meclisi Mebusanınca kabul edildiğini belirten bildiri.