Misak nedir? Misakı Milli ne demektir? Kısaca Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma, yemin, ahit, söz: Hani sizden "Birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayın" diye misak almıştık. Sonra sizler bunu onaylamıştınız, hala (buna) şahitlik ediyorsunuz. (Bakara Suresi, 84)


  • Misakı Milli: (tarih) Erzurum ve Sivas kongrelerinde Türkiye'nin bütünlüğü ve bağımsızlığı konusunda alınan kararların Osmanlı Meclisi Mebusanınca kabul edildiğini belirten bildiri.
( 0 soru/yorum )