Mistifikasyon nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Anlaşılmasını güçleştirme, gizemli duruma sokma: Zira, işlevleri hep aynı: Mistifikasyon yaratmak, kafaları bulandırmak; şeylerin, toplumsal olguların ve süreçlerin anlaşılmasının ve aşılmasının önünü kesmek. (F. Başkaya)
  2. Halkları manipüle etmek amaçlı olarak, toplumsal gerçekliğin çarpıtılması: Mistifikasyon, gerçeği hayali bir dünya haline getirmektir (C. Meriç). İnsanlık çok çeşitli avunma ve mistifikasyon nesneleri ile sarılmış durumda. Öyle denilebilir ki insan insana kulluk etsin diye birçok değişik usullerle sarhoş ediliyor. (İ. Özel)
  3. Anlayamamaktan kaynaklanan karışıklık: Bilişsel bir temele dayalı olmayan bir din anlayışının içerisine her türlü saçmalık, hurafe, batıl inanç ve mistifikasyon dolar. (İslam ve klasik)
  4. Gizemli bir hava vermek, hayret ettirmek, sersemletmek veya şaşırtmak (için tasarlanmış şey): Olağanüstü yalınlığına karşın her filminde derin bir mistifikasyon vardır. (İlgili cümle kaynağı: S. Battal)
  5. İnsanların anlayışını engelleme, şaşırtma veya şaşkına çevirme faaliyeti.
( 0 soru/yorum )