Papirüs nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Su içindeki papirüs bitkileri
Papirüs bitkisi
  1. Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen, 2 - 3 m boyunda, otsu bir su bitkisi. Bu bitki insan bileği kalınlığında olan ve 2,5 - 3 metre boyunda sap süren, otsu bir bataklık bitkisidir. Bitkinin gövdesinin tepesinde püsküllü bir baş kısmı bulunur.
  2. Papirüs bitkisinden yapılmış kağıtlar
    Papirüs kağıdı
    Bu bitkinin saplarını örten ve eski Mısır da yazı kağıdı olarak kullanılmış olan zarı. Papirüs bitkisinden elde edilen ince uzun zar katmanlar yan yana ve dokunur gibi altlı üstlü yerleştirilerek geniş kağıt parçaları elde edilirdi.
  3. Aynı kağıttan kullanılarak hazırlanmış el yazması: Papirüs'te Mısır'daki kıtlık, kuraklık gibi felaketler ve Mısır'dan kölelerin kaçışı anlatılmaktadır. (E. Kasar)
( 0 soru/yorum )