Parsel nedir? Parsellemek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Harita üzerindeki bir adada birbirine komşu parseller
Parsel
  1. Numaralandırılarak sınırları haritalarda belirlenmiş arazi parçasına parsel denir. Ada ise parsellerin oluşturduğu topluluk demektir.
  2. Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış toprak parçası: Parsel parsel eylemişler dünyayı. Ebediyen kalacaklarmış gibi... (İlgili cümle kaynağı: Ö. Sevinçgül)


  • Parsellemek:
    1. Parsellere ayırmak.
    2. (mecazi) Bir bölgeyi, bir yeri yasa ve kural dışı bölüşmek, pay etmek, oraya el koymak: Anadolu'yu parselleyeceklerdi; ama yapamadılar.
  • Parselli: Parsellere ayrılmış: Parselli arsa vb.
( 0 soru/yorum )