Trajedi nedir? Trajik ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Uzun saçlı ve sakallı, üzgün ve yaşlı bir adamı gösteren Yunan trajedi maskesi
Yunan heykeltıraş Silanion'a atfedilen trajik maske
  1. (tiyatro) İlk örnekleri klasik Yunan tiyatrosunda görülen, insanın varoluş sorunlarını esas alarak "özgürlük ve zorunluluk", "karakter ve yazgı", "suç ve ceza", "birey ve toplum", "insan ve Tanrı" ikiliği içinde işleyen; kahramanın yükselişini ve acıklı sonunu, açmazını anlatan; böylece izleyenlerde "acıma ve korku" duyguları uyandırarak arınmaya yol açan anlatı türü, ağlatı, tragedya. Trajediler konularını tarihten ve mitolojiden alır ve trajedilerde ahlak ve erdem her şeyin üstünde tutulur.
  2. (mecazi) Facia: Bir eser ortaya koyduktan sonra bunun beş para etmez bir şey olduğunu görmek, ruh açısından bir trajedidir. (İlgili cümle kaynağı: F. Pessoa)

  • Trajik:
    1. Trajediyle ilgili, ağlatısal.
    2. Çok acıklı, yürekler acısı, feci: Trajik kelimesi, insandaki çözümsüz durumları, çıkışsız çatışmaları, kendi sınırlarını aşan durumlar karşısındaki çaresizliğini ve bu çaresizliğin doğurduğu çatışmaları ve çelişkileri anlatır. (T. Özcan)
( 0 soru/yorum )