Çalgı nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çeşitli telli çalgılar bir arada
Çeşitli çalgılar
  1. Müzik aygıtı. Eş anlamı enstrüman.
  2. Çalgı çalma, müzik.
  3. Çalgıcılardan oluşan müzik takımı (topluluğu), saz takımı.
  4. (Kimi bölgelerde) Süpürge.


  • Çalgı çalmak: Çalgılı, neşeli, gürültülü olarak.
  • Çalgı orağı: Tırpan.
  • Çalgı çağanak: (deyiminin anlamı) Çalgılı, neşeli, gürültülü olarak.
( 0 soru/yorum )