Daktilo nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Daktiloda yazılmış daktilo yazısı
Daktilo
  1. Tuşlarına parmakla vurulunca bir çubuğa bağlı metal harflerin ileri çıkıp mürekkepli bir şerit üstünden kağıt üzerine baskı yaparak ilgili harfin izini çıkarması temeline dayanarak çalışan yazı makinesi: Kır saçlı adam hiç konuşmadan gittiği arka odadan eski bir daktilo ile çıkageldi. (H. Taşkın)
  2. Mesleği daktiloyla yazı yazmak olan kimse: Daktilo kız bir şeyler yazmakla meşguldü; üç erkek görevli ayakta kürsülerinin üzerine eğilmişlerdi... (İlgili cümle kaynağı: T. Mann)

Daktilo ile yazı yazılması
Daktilo ile yazı yazma
  • Daktilograf: Yazı makinesiyle yazan kimse.
  • Daktilografi: (daktilos: parmak, grafi: yazı) Makineyle yazı yazma işi.
( 0 soru/yorum )