Cariye nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Osmanlı Haremi ve cariyelerin tasviri bir resmi
Osmanlı Haremi ve cariyeler
Cariye, savaşlar sırasında esir edilen veyahut para ile satın alınan, efendilerinin emir ve hizmetleri çerçevesinde hareket eden kadın ve kızlardır.

Kölelik ve cariyelik İslam’ın getirmediği, ama önce ıslah ettiği ve zamanla tamamen kalkmasını hedeflediği bir statü idi. Ayrıca cariyelere iyi davranılması da Kur'an'da Nisa Suresi 36. Ayette emredilmektedir. Dünya milletlerinin de İslam ile aynı noktaya gelmeleri sonunda geri dönüşsüz olarak tüm dünyada kölelik ve cariyelik ortadan kalkmıştır.


  • Cariyeler dairesi: Osmanlı harem dairesinde, padişahın yanı sıra şehzadelerin ve harem ağalarının her türlü özel hizmetlerini gören cariyelerin yatıp kalktıkları irili ufaklı odalardan oluşan bölüm. En güzel cariyeler "has odalık" olarak padişah ve şehzadeler için ayrılır, bunlara okuma yazmada öğretilirdi.
  • Cariyeniz (Cariyeleri):
    1. Eskiden, söz söylenen kimseye aşırı bir saygı göstermiş olmak için kadınlarca "ben" adılı yerine kullanılırdı.
    2. Aynı amaçla, kız ya da kadınlardan söz edilirken onları anlatan sözcülere bir unvan gibi getirilirdi: Kerimem cariyeniz.
  • Cariyelik: Cariye olma durumu, halayıklık.
( 0 soru/yorum )