Mal nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Mal varlığını anlatan kağıt dolar paralardan yapılmış evler
Mal varlığı
 1. Bir kimsenin ya da bir kuruluşun mülkiyeti altında bulunan şey. Mülk, servet, met eş anlamları.
  Şuradaki taşlar kimsenin malı değil. TDK.
 2. Değeri olan, bir işe yarayan şey.
  Mal gittikten, yiyecek, içecek kalmadıktan sonra canın ne hükmü olur?
 3. (mecazi) (Ters anlatışla) Bayağı, aşağılık kimse.
  Ben malımı bilirim.
 4. Alıp satılabilen her türlü şey.


İlgili kelimeler


 • Mal birliği: Hukuk bakımından karı ve koca mallarının bir bütün sayılması.
 • Mal sahibi: (hukuk) Bir malı mülkiyeti altında bulunduran kimse.
 • Mal sandığı: Devlet gelirlerinin, pul ve kıymetli evrakın, emanet olarak verilen para ve malların saklandığı, hesaplarının tutulduğu maliye dairelerine verilen ad.
 • Mal varlığı: (hukuk) Bir kişinin parayla ölçülebilen haklarının tümü.
 • Mal bulmuş Mağribi (sevinmek): Büyük bir zenginliğe kavuşmuşçasına, büyük bir hırsla (sevinmek).


Mal ile ilgili deyimler ve anlamları

İçinde "mal" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • Mal canlısı (gözlü): Mala, servete çok düşkün.
 • Mal edinmek:
  1. Mal sahibi olmak, kendine mal sağlamak.
  2. Benimsemek, sahiplenmek.
 • Mal etmek:
  1. Belli bir miktar para harcayarak sağlamak.
  2. Kendi malı, yapıtı, buluşu gibi benimsemek ya da saymak.
 • Mal meydanda: (Bir işin ya da şeyin) Gizlisi saklısı yok, apaçık belli.
 • Mal yapmak: Mal biriktirmek, servet yapmak.
 • Malı omzunda: Berduş, hiç malı, serveti olmayan.
 • Malın gözü:
  1. Açıkgöz, güvenilmez (kimse).
  2. İffetsiz.
 • Malının hesabını bilmemek: Çok zengin olmak.


Mal ile ilgili atasözleri ve anlamları

İçinde "mal" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları.

 • Mal adama hem dost, hem düşmandır: Mal adama dosttur, çünkü ona rahat bir yaşayış sağlar; düşmandır, çünkü kişinin azmasını kolaylaştırır, kişiye düşman kazandırır.
 • Mal canı kazanmaz, can malı kazanır: Mal, insana bozulan bağlığını geri vermez ama sağlık insana mal kazandırır.
 • Mal canın yongasıdır: Malına zarar gelen kişi, canından bir parçası gidiyormuş gibi üzülür.
 • Mal melaneti örter: Zenginlik, bir kişinin ayıplarını, kusurlarını kapatır.
 • Malı ongun olanın adı angın olur: Malından çok ürün alan kişinin adı her yerde anılır.
 • Malın iyisi boğazdan geçer: Malın işe yaraması, sahibinin onu kullanabilmesiyle olur.
 • Malın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın: → Tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın.
 • Malını yemesini bilmeyen zengin her gün züğürttür: Elindekilerden yararlanmasını bilmeyen zenginin züğürtten farkı yoktur.