Mal nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Yayınlanma: 23.2.11 Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Mal varlığını anlatan kağıt dolar paralardan yapılmış evler
Mal varlığı
 1. Bir kimsenin ya da bir kuruluşun mülkiyeti altında bulunan şey, mülk, servet: Şuradaki taşlar kimsenin malı değil.
 2. Değeri olan, bir işe yarayan şey: Mal gittikten, yiyecek, içecek kalmadıktan sonra canın ne hükmü olur?
 3. (mecazi) (Ters anlatışla) Bayağı, aşağılık kimse: Ben malımı bilirim.
 4. Alıp satılabilen her türlü şey.


İlgili birleşik fiil ve kelimeler


 • Mal birliği: Hukuk bakımından karı ve koca mallarının bir bütün sayılması.
 • Mal sahibi: (hukuk) Bir malı mülkiyeti altında bulunduran kimse.
 • Mal sandığı: Devlet gelirlerinin, pul ve kıymetli evrakın, emanet olarak verilen para ve malların saklandığı, hesaplarının tutulduğu maliye dairelerine verilen ad.
 • Mal varlığı: (hukuk) Bir kişinin parayla ölçülebilen haklarının tümü.
 • Mal bulmuş Mağribi (sevinmek): Büyük bir zenginliğe kavuşmuşçasına, büyük bir hırsla (sevinmek).


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "mal" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Mal canlısı (gözlü): Mala, servete çok düşkün.
 • Mal edinmek:
  1. Mal sahibi olmak, kendine mal sağlamak.
  2. Benimsemek, sahiplenmek.
 • Mal etmek:
  1. Belli bir miktar para harcayarak sağlamak.
  2. Kendi malı, yapıtı, buluşu gibi benimsemek ya da saymak.
 • Mal meydanda: (Bir işin ya da şeyin) Gizlisi saklısı yok, apaçık belli.
 • Mal yapmak: Mal biriktirmek, servet yapmak.
 • Malı omzunda: Berduş, hiç malı, serveti olmayan.
 • Malın gözü:
  1. Açıkgöz, güvenilmez (kimse).
  2. İffetsiz.
 • Malının hesabını bilmemek: Çok zengin olmak.


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "mal" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Mal adama hem dost, hem düşmandır: Mal adama dosttur, çünkü ona rahat bir yaşayış sağlar; düşmandır, çünkü kişinin azmasını kolaylaştırır, kişiye düşman kazandırır.
 • Mal canı kazanmaz, can malı kazanır: Mal, insana bozulan sağlığını geri vermez ama sağlık insana mal kazandırır.
 • Mal canın yongasıdır: Malına zarar gelen kişi, canından bir parçası gidiyormuş gibi üzülür.
 • Mal melaneti örter: Zenginlik, bir kişinin ayıplarını, kusurlarını kapatır.
 • Malı ongun olanın adı angın olur: Malından çok ürün alan kişinin adı her yerde anılır.
 • Malın iyisi boğazdan geçer: Malın işe yaraması, sahibinin onu kullanabilmesiyle olur.
 • Malın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın: → Tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın.
 • Malını yemesini bilmeyen zengin her gün züğürttür: Elindekilerden yararlanmasını bilmeyen zenginin züğürtten farkı yoktur.
( 0 soru/yorum )