Yanlış nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Doğru olmayan, yapılırken yanılınan, hatalı: Yanlış hesap, yanlış tutum, yanlış teşhis vb.
 2. Yanılma işi ya da sonucu, hata: Yanlışı hemen fark etti. "Bir yanlışını buldum"
 3. Yanılgılı olarak, hatalı olarak: Bir şeyi yanlış bilmek, yanlış davranmak...


İlgili birleşik fiil ve kelimeler


 • Yanlış çıkmak: Yanlış olduğu anlaşılmak: Artık kime, neye inanacağımı bilmiyorum. Tüm doğrularım yanlış çıktı. (Ç. Ural)
 • Yanlış yere: Boşuna, yanlış olarak: Yanlış yere suçlanan, cani olarak damgalanan bu kişiler, evlerini, işlerini ve arkadaşlarını yitirdiler. (Varlık)
 • Yanlış zamanlama: → Anakronizm.
 • Yanlışı çıkmak: Yanlış yaptığı anlaşılmak: ... fiziğin gelişimiyle yanlışı ortaya çıkmıştı.
 • Yanlışını çıkarmak (yakalamak): Yanlışını bulup göstermek: Efsane bir adam... Söylentiler doğruysa, üniversitede asistanken profesörün yanlışını çıkarmış (M. Çelen). "İki yanlışını yakaladı genel müdür. Sekreter, "Çok özür dilerim. Bağışlayın," diye kekeledi.
 • Yanlıştan dönmek: Bir işte yapılanın yanlış olduğunu anlayıp yeni bir uygulamaya geçmek: Haramdan dön de gel. Yanlıştan dön de gel. Bin kere tövbeni bozmuş da olsan, tekrar tövbe et, gel... (Mevlana Hz.)


İlgili deyimler ve atasözleri


İçinde "yanlış" kelimesi geçen atasözü, deyimler, açıklamaları ve örnek cümleler:

 • Yanlış adım atmak: Hatalı bir karar verip yanlış bir işe girişmek: Zeki, cesur ve irade sahibi biriydi, fakat hayata yanlış bir adım attı ve yanlış yoldan yürüdü.
 • Yanlış ata oynamak: (deyiminin anlamı) Başkalarının desteklemediği bir fikri destekleyip sonunda kaybetmek, yanlış tarafı seçip zararlı çıkmak: "Yanlış ata oynadınız çocuklar, yanlış ata" diye bağırmış, sonra bize sırtını dönüp gitmişti. Haksız mıydı? Değildi. Gerçekten yanlış ata oynamış, yenilmiştik! (H. Cemal)
 • Yanlış kapı çalmak: İsteğinin yersiz sayılacağı bir yere başvurmak: Fakat meraklı komutanımız hem yanılmış, hem de yanlış kapı çalmıştı; işçilerin davasını, anılarını burjuva basını bestseller gibi yazamaz, yazmazdı. (S. Öztürk)
 • Yanlış hesap Bağdat'tan döner: (atasözünün anlamı) Yanlış bir işin yanlış olduğu sonunda mutlaka anlaşılır. Bu söz Abbasiler döneminde Bağdat'ın başkent olmasından dolayı, yapılan tüm işlemlerin son denetim ve son karar merciinin Bağdat'taki Halife olduğunu anlatır. (Y. Temel)
( 0 soru/yorum )