Tarla ile ilgili atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Büyük bir buğday tarlası
Buğday tarlası
İçinde "tarla" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

  • Tarla çayırda, bağ bayırda: (atasözünün anlamı) Tarla düzlük yerde, bağsa bayırda daha verimli olur.
  • Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz: Tarlasını işlemeyen çiftçi harman zamanı pek ürün alamaz.
  • Tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın: Suya yakın olması tarlayı değerli kılar. Ama çapalama, gübreleme, ekme, ürünü koruma ve devşirmedeki kolaylığı nedeniyle, eve yakın olan tarla daha değerlidir.
  • Tarlayı koçan (tapu) zapt etmez, saban zapt eder: Tapusunu elde bulundurmak bir tarlaya sahip olmaya yeterli değildir, orayı işlemek gerekir.
( 0 soru/yorum )