üst:

Üst ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
İçinde "üst" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Üst baş: Giyim kuşam, giyecekler, giysiler.
 • Üst başa geçmek: Baş köşeye kurulup oturmak.
 • Üst perdeden konuşmak (atmak): Üstünlük taslayarak büyük, iddialı sözler söylemek.
 • Üst üste: Birbiri arkasından, tekrar tekrar.
 • Üste çıkmak:
  1. Artırmak.
  2. Katmak.
 • Üstü kapalı (örtülü): Açık ve kesin sözcükler kullanmadan, herkesin anlayamayacağı bir biçimde.
 • Üstüme iyilik sağlık: (deyiminin anlamı)
  1. Allah esirgesin, Allah beni korusun; üstümden uzak olsun.
  2. Hayret doğrusu, hiç böyle şey olur mu?
 • (Bir işin) üstünde durmak: İlgilenip uğraşmak.
 • Üstünde kalmak: Artırmada ya da eksiltmede bir mal kendisine kalmak.
 • Üstünden akmak: Bir durumu açıkça belli olmak.
 • Üstünden atmak: Bir şeyi görev edinmemek, başından savmak.
 • (Birinin) Üstüne atmak (yıkmak): Bir suçu birine yüklemek.
 • (Üzerine) Üstüne bir bardak soğuk su içmek: (alay) Başkalarından alacaklı bulunduğu bir şeyi elde etmekten artık umut kesmek.
 • Üstüne düşmek: Bir şeye merak sardırmak, bir şeyle çok uğraşmak; birine çok ilgi göstermek.
 • (Karısının) Üstüne gül koklamamak: (deyiminin anlamı) Eşinden başka bir kadınla birlikte olmamak.
 • Üstüne güneş doğmak: (halk dilinde) Sabahleyin yataktan geç kalkmak.
 • Üstüne sağlık: Allah sizlere öyle rahatsızlık vermesin.
 • (Bir şeyin) Üstüne titremek: Çok sevgi, ilgi, özen göstermek.
 • Üstüne toz kondurmamak: Bir şeyin kusurlu olabileceğini kabul etmemek.
 • Üstüne tuz biber ekmek: Üzüntüyü, kusuru artıracak duruma neden olmak.
 • Üstüne üstüne gitmek: Çekinmeden, sonucu tehlikeli olabilecek bir şeyle uğraşmak, yılmamak.
 • Üstüne yıkmak: Ağır bir işi ya da suçu başkasına yüklemek.
 • Üstüne yok (olmamak): Bundan daha iyisi olmaz, hepsinden iyisi bu.
 • Üstünüzden ırak: Dilerim, sizler böyle bir felakete uğramayın.