Tövbe nedir? Tövbe etmek ne demektir? Kısaca anlamı

Tövbe etmek, pişman olmak
Tövbe etmek
  1. İşlenmiş bulunan bir günah ya da suçtan pişmanlık duyup bir daha işlemeyeceğine karar verme.
  2. (din) Bu günahların affını da dileyerek bu kararı alemlerin Rabbi olan Allah'a arz etme. Bilmiyorlar mı ki, kullarının tövbesini kabul eden Allah'tır... Şüphesiz Allah tövbe kapısını alabildiğine açık tutmaktadır, rahmetiyle her şeyi kuşatmaktadır. (Tevbe Suresi 104. ayetten)
  3. Bu kararı ifade eden söz.


  • Tövbe etmek: Bir günah veya suçu bir daha yapmamaya söz vermek.
  • Tövbeler olsun (tövbeler tövbesi): (deyiminin anlamı) Bir kimsenin günah olan veya olmayan, gerçekleşmiş veya gerçekleşme ihtimali olan herhangi bir işten çok pişman olarak bunu bir daha kesinlikle tekrarlamama kararı aldığını anlatan söz. Çile arkadaşlarımı, kardeşlerimi unutmak mı? Tövbeler olsun... (İlgili cümle kaynağı: A. Veli)