parmak:

Parmak ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
İçinde "parmak" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Parmak basmak (bir konuya bir noktaya): O nokta üzerine dikkati çekmek.
 • Parmak bozmak: (Çocuklar arasında) Ahbaplığı bozmak.
 • Parmak ısırmak/ısırtmak: Şaşakalmak, şaşkınlık içinde bırakmak, şaşırtmak.
 • Parmak kadar: (Çocuklar için hafifseme yollu) Küçük.
 • Parmak kaldı: Az kaldı, az kalsın, ramak kaldı.
 • Parmak parmak: Parmak biçiminde.
 • Parmak yalamak: Kendine, hakkı olmaksızın bir çıkar sağlamak.
 • (Bir işte) Parmağı olmak: Bir işe karışmış olmak.
 • Parmağına dolamak: Bir konuyu her yerde, her fırsatta eleştirip durmak.
 • (Birini) Parmağında oynatmak: Ona her zaman istediğini yaptırmak.
 • Parmağını bile kıpırdatamamak (oynatamamak): Halsiz düşmek, bitkin duruma gelmek.
 • Parmağını yaranın üzerine basmak: Asıl derdi ya da bir derdin asıl nedenini göstermek.
 • Parmağının ucunda (üzerinde) çevirmek: Bir işi kolayca ve ustalıkla çevirmek.
 • Parmağının ucunu göstermemek: (Kadın) Vücudunun hiçbir yerini hiçbir yabancı erkeğe göstermeyecek şekilde örtünmek.
 • Parmakla gösterilmek: Eşi az bulunmak.
 • Parmakla sayılmak: Çok az olmak.
 • Parmaklarını yemek: Yediği yemek çok lezzetli olmak.