Teke nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Siyah ve boynuzlu bir teke
Teke
  1. İki yaşından büyük erkek keçi: Hemen sağ yanında bir tekenin melediğini işitti. Teke, sivri sakallı bir tekeydi. (İlgili cümle kaynağı: H. Durucan)
  2. Bir karides türü.
  3. Melez tüylü deve denilen Asya Afrika birinci kuşak melezinin erkeği ile Afrika devesi (Halep, Aneze) arasında yapılan geriye melezlemeden elde edilen bir deve türü.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "teke" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Teke burunlu: (deyiminin anlamı) İri ve kemerli burnu olan kimse.
  • Teke gibi kokmak: (Tekelerin çiftleşme dönemine yakın çok kötü kokmasından) Çok pis kokmak: Teke gibi kokuyorsun! Sen hiç yıkanmaz mısın? (Y. H. Erdem)
  • Tekeden süt çıkarmak: (halk dilinde) Olmayacak şeyi olur duruma getirmek: Çobanın gönlü olunca tekeden süt çıkarır. (Atasözü)
( 0 soru/yorum )