Yıl nedir ne demektir? Yıl ile ilgili deyimler atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. (gökbilim) Dünya'nın, Güneş çevresinde tüm bir dolanım yapması için geçen zaman birimlerin biri; on iki aya bölünür, 1 Ocak'ta başlar 31 Aralık'ta biter ve yaklaşık olarak 365 gün 5 saat ve 49 dakika sürer.
 2. (gökbilim) Bir gezegenin Güneş çevresindeki dolanım zamanına da o gezegenin adına bağlanarak "yıl" denir: Mars yılı, Jupiter yılı vb.
 3. Başlangıç kaydı olmaksızın on iki aylık zaman: Görüşmeyeli dört yıl oldu.
 4. (Kimi tamlamalarda belirtilen durumunda) Belli bir başlangıç tarihi alınarak on iki aylık zamanı kapsayan dönem: Takvim yılı, mali yıl, adli yıl vb.
 5. (Kimi tamlamalarda belirtilen durumunda) Belli bir dönemsel faaliyetle belirlenen ve başlangıç ve bitiş tarihleri değişebilen zaman parçası: Öğretim yılı, ders yılı vb.
 6. (Tamlamalarda, çoğul olarak belirtilen durumunda kullanıldığında) Belli bir olayın yer aldığı ya da belli bir özellikle belirlenen, sınırları geniş zaman parçası: Savaş yılları. Kıtlık yılları. Öğrencilik yıllarım. Gençlik yıllarım.


Yıl ile ilgili birleşik kelimeler


 • Yılbaşı: Yılın ilk günü olan Ocak ayının birinci günü.
 • Yıl dönümü: Herhangi bir olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonra yeni bir yılın başladığı gün, seneidevriye: Evlilik yıl dönümü.
 • Yılın ...-i: O yıl içinde en çok sözü edilen: Yılın adamı, yılın olayı, yılın kadını vb.


Yıl ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "yıl" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Yıl on iki ay: Sürekli olarak, yıl boyunca: Yıl on iki ay, böyle geldi, böyle gitti.
 • Yıllar yılı: Uzun yıllardan beri: Neden böyle düşman görünüyorsunuz? / Yıllar yılı dost bildiğim aynalar (C. S. Tarancı)


Yıl ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "yıl" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Yıl uğursuzun: Kötülerin meydan aldığı, iyilerin horlandığı kötü bir zamandayız.
 • Yılın eksiğini nisan getirir, nisanın eksiğini yıl getirmez: Tarımda verimli ürün sağlamada nisan ayındaki iklim koşullarının büyük önemi vardır.
( 0 soru/yorum )