Süt ile ilgili deyimler atasözleri ve anlamları ne demektir?

Üstü süt gibi çalkalanan süt sözcüğü
Süt

İlgili deyimler ve anlamları

İçinde "süt" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

  • Süt çalmak: Bozuk süt, çocuğu hasta etmek.
  • Süt dökmüş kedi gibi: Bir kabahat işlemiş gibi çekingen durmak.
  • Süt kuzusu: 1. Çok küçük insan yavrusu. 2. Çok temiz yürekli.
  • Sütü bozuk: Kötü soydan gelme (kimse).
  • (Bir işi birinin) Sütüne havale etmek: O işi, onun insanlığına, namusuna güvenerek doğru yapmasını beklemek.


İlgili atasözleri ve anlamları

İçinde "süt" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları.

  • Sütle giren huy canla çıkar: Küçükken edinilen alışkanlıklar yaşam boyu sürer.
  • Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer: Başkalarına beklenmedik bir durum gelenler, o derece korkulu olmasa da benzer durumlar karşısında çok çekingen davranırlar.
  • Sütsüz koyun meleğen olur: Verim sağlayamayan kişi, kendini acındıracak davranışlarda bulunur.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.