Tek nedir ne demektir? Tek ile ilgili deyimler atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Uzakta tek başına yalnız yürüyen biri
Tek başına
 1. Eşi olmayan, biricik, yegane: O bu kentin tek sanatçısıdır. Tepedeki tek ev.
 2. Yalnız, yalnızca, salt: Ama üç hayduda karşı, benim, tek başıma elimden ne gelirdi. (F. Edgü)
 3. (matematik) İkiyle bölünemeyen sayı, tek sayı: 1,3,5,7,9 tek sayılardır.
 4. İkisi bir takım meydana getirenlerden her biri: Taşlığın boşluğuna terlik teki fırlıyor (Füruzan)
 5. Birbirine benzer ve eş olan iki şeyden her biri: Basık, ahşap evleri sıkınca pençesiyle / Açtı bütün kapılar, kanadının tekini (F. N. Çamlıbel)
 6. Önüne getirildiği cümleye ısrarlı istek düşüncesi katar: Tek iş bulsun da, isterse odacılık etsin.
 7. Tek sözcüğü atmak eylemine nesne olarak getirildiğinde "bir kadeh içki" anlamına gelir: İki tek attı mı, ne yaptığını bile bilmez edepsiz.


Tek ile ilgili birleşik kelimeler


 • Tek elden: Bir merkezden, bir merkezin kumanda ve yönetimi altında olarak.
 • Tek taraflı: Bir tek kişinin isteğine bağlı.
 • Tek tek (teker teker): Birer birer, ayrı ayrı.


Tek ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "tek" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Tek adam: Lider.
 • Tek başına: Yalnız kişinin kendisi.
 • Tek geçmek: Sadece onunla ilgilenmek, sadece ona önem vermek.
 • Tek kürekle mehtaba çıkmak:
  1. Eksik hazırlıkla bir işe kalkışmak.
  2. Beceriksizce alay etmeye kalkışmak.
 • Tek tabanca: Tek başına hareket eden kimse: Tek tabanca da yaşarım bu hayatı, kimseye ihtiyacım yok, dedi içinden. (İlgili cümle kaynağı: D. Yücel)
 • Tek tük: Az ve seyrek olarak.
 • Tek vücut (tek yürek): Hep birlikte.
 • Teke tek: İki kişi karşılıklı olarak.


Tek ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "tek" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Tek elin nesi var, iki elin sesi var: Yardım ve dayanışma ile işler daha çabuk ve güzel görülür. Böyle bir seçenek varken insanın tek başına uğraşa devam etmesi anlamsızdır.
 • Tek kanatla kuş uçmaz: Eksik koşullarla iş başarılamaz.
( 0 soru/yorum )